Jeg er uddannet klinisk diætist med høj faglighed og mangeårig interesse for kost og ernæring, sundhed, sygdomsforebyggelse og ændring af vaner. Min autorisation som er udstedt af sundhedsstyrelsen, er din garanti for at mine råd og vejledninger er funderet i en solid og veldokumenteret viden om kostens betydning for sundhed og sygdom. Det sikrer dig også et fortroligt rum, da jeg er underlagt tavshedspligt. 

Jeg har specialiseret mig i spiseforstyrrelser og har erfaringer fra psykiatrien, hvor jeg har været en del af et tværfagligt team, som behandler børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser. Herudover har jeg gennem mit arbejde hos Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade fået et godt indblik i de problematikker og udfordringer, som mennesker med spiseforstyrrelser oplever i og udenfor behandlersystemet. 

INGEN LØFTEDE PEGEFINGRE

Jeg brænder for at motivere, vejlede og støtte mennesker, som søger hjælp til at opnå forandringer i deres sundhedsadfærd. Jeg møder dig med åbenhed og anerkendelse, samt med en oprigtig nysgerrighed på din situation. Jo bedre jeg kender dig desto bedre kan jeg hjælpe dig. Som udgangspunkt mener jeg, at enhver er "ekspert" i eget liv, hvorfor jeg har stor respekt for det enkelte menneskes selvbestemmelse. Kendetegnene for mit arbejde er stort engagement og nærvær. Jeg er ambitiøs, og tilstræber hele tiden at gøre mit bedste.

KOSTPRAKSIS v. aut. klinisk diætist Rikke Schiønning Rezai • Tlf. 22 83 84 60 • Email kontakt@kostpraksis.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk